Op 15-2-21 bestaat NSV officieel 100 jaar! Dit is een fantastisch jubileum waarbij NSV groots gaat uitpakken, gedurende het hele seizoen 2020-2021. De commissie NSV100 is al ruim 2 jaar in vergadering om voor dit feestelijke jaar een fantastisch programma in elkaar te zetten voor iedereen. Via deze pagina zullen we jullie op de hoogte van alle evenementen die te gebeuren staan om het 100-jarig bestaan groots te vieren.

De grote aftrap van het jubileumjaar zal plaatsvinden deze zomer, wannneer we aftrappen met het jeugdkamp! Het jeugdkamp zal plaatsvinden in het weekend van 21-22-23 augustus, alle jeugdleden hebben inmiddels een bericht gehad over de inschrijfprocedure. Wil je je nog aanmelden? Informeer dan bij het jeugdbestuur naar de inschrijfprocedure!

Gelet op de situatie rondom het coronavirus zullen er tijdens het jeugdkamp uiteraard de nodige maatregelen worden genomen. Over deze maatregelen krijgen alle deelnemers en vrijwilligers binnen enkele weken bericht middels een protocol.

Mocht u nog vragen hebben over het kamp of de maatregelen die worden genomen kunt u altijd contact opnemen via het mailadres nsv100@nsv-nispen.nl

Het jubileumjaar NSV100 staat bol van de activiteiten, momenteel bekijkt het comité per activiteit of het mogelijk is om deze doorgang te laten vinden, gegeven de situatie en richtlijnen rondom het coronavirus. We maken er sowieso een gedenkwaardig jubileum van!

Voor updates over het jeugdkamp, en ook voor het laatste nieuws met betrekking tot NSV100: volg ons op Instagram @nsv­_100 en onze Facebook pagina  @NSV100