Geschiedenis periode 1998-2017

Bron:
N.S.V 75 jarig bestaan jubileumboek, geschreven door Willy van Dorst.

1998
 • Start nieuwbouw E en F lokaal.
 • N.S.V. kantine wordt aangesloten op riolering.
 • Vanaf september t/m december ligt parkeerplaats open, omdat de werkzaamheden vertraging oplopen vanwege de vele regen.
 • Erwin Raats neemt plaats in bestuur N.S.V.
1999
 • E en F lokaal officieel in gebruik genomen onder barre weersomstandigheden. Wethouder Leo de Jaeger keurt het veld echter goed.
 • Huurharmonisatie Roosendaalse en Wouwse verenigingen doorgevoerd.
  N.S.V. krijgt lagere huurlasten door hogere subsidieverlening voor de kleine kernen.
 • Degradatie voor N.S.V. 1
  N.S.V. B, E en F kampioen.
 • 1e open trainingsavond voor de jeugd bij N.S.V.
 • Willy Konings komt het bestuur versterken.
2000
 • N.S.V. overleeft millenniumfeesten.
 • N.S.V. jeugd neemt deel aan de carnavalsoptocht in Nispen. Ook wordt er een carnavalsavond georganiseerd.
 • N.S.V. 1 verspeelt in laatste competitiewedstrijd het kampioenschap door thuis met 4-2 te verliezen van Wernhout.
  Concurrent FC Bergen, dat 1 punt voor stond verliest namelijk ook.
 • Seizoen 1999/2000 record aan KNVB boetes voor N.S.V. namelijk ƒ 1.715,00 waarvan de helft voor het 1e en 1/3 voor N.S.V. 2 en 3.
 • In de loop van het jaar 2000 dient N.S.V. een aanvraag in voor de bouw van een tribune.
2001
 • N.S.V. dat als 6e eindigde in de competitie promoveert door een reorganisatie bij de KNVB onverwacht toch naar de 4e klasse. De 6e klasses van de KNVB vervallen.
 • Het 80-jarig bestaan wordt gevierd met o.m. meer dan 200 leden op de reünie. 23 leden worden door de vereniging gehuldigd vanwege hun langdurig lidmaatschap.
  Ella Hellemons en Willy van Dorst ontvangen de zilveren speld van de KNVB.
  Aan de zeskamp voor Nispense verenigingen doen 16 ploegen mee.
 • Ongeveer 30 vrijwilligers zorgen voor de sloop van de Voltaside bij RBC. Uit de onderdelen hiervan bouwt N.S.V. haar tribune.
  Tijdens het Stadstoernooi wordt de Bakx tribune onder weer barre weersomstandigheden in gebruik genomen door Wethouder Jonkers en Geert Bakx.
 • De Gemeente wil met N.S.V. gaan onderhandelen over privatisering van het onderhoud van de velden en bosschages.
 • De jeugdafdeling organiseert met succes een kamp voor de jeugd.
 • Rini Bartelen neemt namens de jeugdafdeling plaats in het bestuur. Mark Lodewijks wordt bedankt voor zijn goede diensten. Hij blijft wel jeugdvoorzitter.
2002
 • Invoering Euro verloopt voorspoedig.
 • N.S.V. 5 kampioen.
  N.S.V. 1 ontloopt degradatie na zenuwslopende wedstrijd tegen Hansweertse Boys.
 • Trainer Hans Rasenberg krijgt na de eerste competitiewedstrijd zijn ontslag vanwege negatieve uitlatingen in de pers over N.S.V.
  Trainer Giel van de Meeberg, die aan het einde van het afgelopen seizoen was gestopt, neemt tijdelijk de honneurs waar en zoekt naarstig mee naar een goede opvolger.
  Vanaf de 6e wedstrijd wordt Henk Hagenaars trainer bij N.S.V.
 • N.S.V. vraagt subsidie aan voor de legionellabeheersing. De Gemeente houdt het verzoek aan, want wakker geschrokken, gaan zij eerst ook bij de andere verenigingen inventariseren wat de kosten zijn.
 • N.S.V. krijgt hoog bezoek van de Gemeente. Wethouders Pelle en Buijs bezoeken met een delegatie het sportpark. Diverse toezeggingen over o.m. de verlichting voor de oefenhoek, verlaging huurlasten en subsidie legionellabeheersing worden gedaan, maar wethouder Pelle weet ondanks de verslagleggingen van deze bijeenkomst hiervan later weinig meer af. Het zal dan ook nog de nodige moeite kosten om deze toezeggingen om te zetten naar daden.
 • Ivo Verbocht volgt Willy van Dorst op als secretaris van N.S.V. Willy blijft wel bestuurslid.
2003
 • N.S.V. heeft de Gemeente voorgerekend, wat haar financiële eisen zijn bij een mogelijke privatisering van het onderhoud van de velden. De onderhandelingen worden meteen stopgezet.
 • N.S.V. krijgt een subsidie van € 2.269,00 voor de legionellabeheersing op het sportpark. N.S.V. had € 14.861,00 gevraagd en gaat daarom in beroep.
 • N.S.V. 1 degradeert. De dames eindigen voor het eerst in de middenmoot van de eindstand van hun competitie.
 • Op Koninginnedag wordt voor het eerst sinds jaren niet gevoetbald. Een spelletjesmiddag wordt georganiseerd. Er is een redelijke opkomst.
 • Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1999 wordt de huur van de oefenhoek verlaagd. Het levert N.S.V. +/- € 2750,00 nabetaling op en een huurverlaging van € 900,00 per jaar. De aanhouder heeft weer maar eens gewonnen.
 • N.S.V. organiseert beachvoetbaltoernooi voor de jeugd. ’s Avonds spelen de senioren een beachvolleybaltoernooi.
 • N.S.V. F1 kampioen in de najaarscompetitie.
2004
 • N.S.V. krijgt nu de toezegging van een subsidie voor de legionellabeheersing van € 7.431,00. De Gemeente weet waarschijnlijk niet, dat de regelgeving m.b.t. de legionella is veranderd. N.S.V. heeft aan de eerder toegekende subsidie van € 2.269,00 genoeg gehad om de kosten te dekken.
 • Henk Hagenaars verrast het bestuur en de selectie van N.S.V. met de mededeling, dat hij na het lopende seizoen naar FC Bergen gaat.
 • De N.S.V. jeugdafdeling wordt uitgebreid met een meisjesteam.
 • Silke Uijtdehaag 100e jeugdlid van N.S.V. Aan het einde van het seizoen zijn het er inmiddels 123.
 • N.S.V. 1, 4 en 5 kampioen. Groots feest in Nispen en omgeving.
 • De receptie voor N.S.V. 1 wordt een grote deceptie omdat medeselectielid Aldwin van der Sanden op de dag van de receptie plotseling komt te overlijden.
 • Bij de jeugd zijn het afgelopen seizoen de E1 en F1 najaarskampioen geworden en de D1 voorjaarskampioen.
 • Jan Lohman nieuwe trainer N.S.V.
2005
 • Na 2,5 jaar van aandringen en zeuren krijgt N.S.V. eindelijk nieuwe verlichting op de oefenhoek. Het moet echter zelf nog wel eerst alle vergunningen aanvragen en een gedeelte van de werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren. Tijdens de zomerpauze van 2005 wordt de verlichting geplaatst.
 • In deze pauze wordt ook de zoveelste degradatie van N.S.V. 1 verwerkt.
 • In de nieuwe competitie wordt N.S.V. ingedeeld in een klasse met 5 ploegen uit de regio Breda waartegen nog nooit eerder is gespeeld. De meeste van deze ploegen weten de N.S.V. kantine niet te vinden.
 • Rini Bartelen volgt Peter de Backer op als wedstrijdsecretaris. De taken van Rini als jeugdvertegenwoordiger binnen het bestuur worden overgenomen door Dre van Gastel.
 • In de najaarscompetitie van het lopende seizoen zijn bij de jeugd de teams E2 en E3 kampioen geworden.
 • Tijdens de winterstop wordt in de sporthal in Wouw inmiddels voor de 4e keer het onderlinge zaalvoetbaltoernooi voor jeugd en senioren van NSV gehouden.
2006
 • N.S.V. bereidt zich voor op de viering van het 85 jarig bestaan van de vereniging.
  N.S.V. beleeft hoogtijdagen. Het heeft per 1 januari 2006 360 leden.
  Er zijn 107 stilliggende leden, 122 actieve senioren, 76 jeugdleden en 55 pupillen.
  N.S.V. heeft voor zover bekend nog nooit zoveel leden gehad.
2007
 • Het 1e elftal speelt een enerverend seizoen wat uitmondt in een heuse twee-strijdt met vv Schijf. NSV weet deze broedermoord in haar voordeel te beslissen. Kampioen en promotie naar de 4e Klasse !
  Het kampioenschap wordt echter overschaduwd door het plotseling overlijden van ere-lid en oud-secretaris Janus Hellemons. Tijdens de rit op de platte kar door het dorp wordt een indrukwekkende minuut stilte gehouden voor het huis van Janus.
  De herentoiletten worden gerenoveerd, evenals de dug-outs, het B-veld. De kleedkamers E en F zijn al aan de beurt geweest.
  Het contract met trainer Hans Vos wordt me 2 jaren verlengd
  Kees Rommers neem na 11 jaren afscheid van het eerste als leider.
2008
 • Het 1e elftal weet zich na promotie keurig te handhaven in de 4e klasse. Het diende kampioen SC Gastel de enige nederlaag toe!
  Het 2e elftal wordt verrassend maar terecht kampioen. Groot feest op Sportpark De Wallen!
  Het contract met trainer Hans Vos wordt verlengd t/m het seizoen 2010 – 2011
  Buiten het voetballen wordt zoals gebruikelijk een groot aantal andere activiteiten georganiseerd . NSV laat hiermee zien dat ze midden in de Nispense samenleving staat. Vooral de inmiddels jaarlijkse fietsdriedaagse is wederom een groot succes. Op de afsluitende dag heeft de A-jeugd een wedstrijd georganiseerd tussen Oud-NSV A en Oud-NSV 1. De opbrengst gaat naar Kika.
  Ella Hellemons en Willy Konings verlaten het bestuur maar blijven wel verbonden aan de vereniging.
  De renovatie van het B-veld wordt uiteindelijk half oktober afgerond. In de zomerstop zal het A-veld gerenoveerd worden.
  Alle onderhoudswerkzaamheden worden steeds door de altijd beschikbare vrijwilligers verricht.
  NSV mag zich rijk prijzen met deze mensen
2009
 • Het 1e elftal speelt een verdienstelijk 2e seizoen in de 4e klasse met een keurige 8e plaats in de eindrangschikking.
  Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Alliance wordt Carlo Rijpers gehuldigd voor zijn 350e wedstrijd in het eerste. Martijn Gommeren speelt tegen Robur zijn 250e wedstrijd in het eerste.
  Na 22 jaren in verschillende functies bij de hoofdmacht betrokken te zijn geweest heeft Willy van Dorst besloten zich te gaan focussen op zijn bestuursfunctie en zijn voorzitterschap van het Comité NSV-90.
  Ook keeperstrainer Ward Stevens houdt het voor gezien. Lars Schaap neemt zijn functie over.
  Ook dit seizoen zijn de activiteiten buiten het voetbal weer een groot succes. De Nieuwjaarsbijeenkomst heeft een nieuw onderdeel : de nieuwjaarswandeling. De eerste editie trekt ruim 70 deelnemers.
  Bestuurlijk zijn er flink wat mutaties Rene van Gastel gaat zijn laatste termijn als penningmeester in. Ook Willy van Dorst en Rini Bartelen geven aan op termijn het bestuur te verlaten.
  Het seizoen wordt overschaduwd door het overlijden van 2 club-iconen. Ere-voorzitter Wim van Zundert en ere-lid Pierre Matthijssen overlijden op 2 dagen tijd.
  Het A-veld wordt gerenoveerd.
  Begin september wordt de website gelanceerd.
  Meike Brosens is het 400e lid.
2010
 • Het eerste elftal speelt een moeizaam 3e seizoen in de 4e klasse maar weet zich te handhaven met een 10e plaats.
  Carlo Rijpers neemt na 17 jaren en 370 wedstrijden afscheid van NSV-1 en vervolgt zijn voetbalcarriere in NSV-2. Hij krijgt een leuke afscheidswedstrijd aangeboden met als tegenpartij een mix van vrienden en spelers van andere verenigingen. Als cadeau ontvangt hij een wedstrijdshirt met alle handtekeningen van spelers, staf en bestuur.
  Ook dit seizoen worden er weer veel andere activiteiten georganiseerd. Het rikseizoen en de mosselavond springen er uit, evenals de Grote Clubactie. Door de jeugdleden zijn bijna 1000 loten verkocht.
2011
 • NSV probeert het weer in de 4e klasse, maar heeft bij de winterstop slechts 2 punten. De 2e helft van de competitie laat een opleving zien, maar in het jubileumjaar NSV-90 is degradatie naar de 5e klasse niet af te wenden.
  Het contract met trainer Hans Vos wordt met 1 seizoen verlengd.
  Absoluut dieptepunt is het overlijden van Bart van Wezel, leider van het dameselftal.
  Op 15 februari 2011 bestaat NSV 90 jaar. Dit jubileum wordt in februari en in mei gevierd. Vrijdag 11 februari met een erg goed bezochte receptie, de dag daarna met een jeugdclinic. Het eerste exemplaar van het jubileumboek wordt overhandigd aan Ben Jaspers van Het Zuivelhuis. ’s Avonds worden de jubilerende leden gehuldigd. Jan en Maaike Gommers ontvangen een Koninklijke onderscheiding. Zondagmiddag wordt een jubileumwedstrijd gespeeld gevolgd door een reünie.
  Er wordt 1880€ opgehaald t.b.v. sportvereniging De Bisons, waar onze trouwe supporter Wesley Haverkort deel van uitmaakt.
  Tweede deel van de festiviteiten vindt eind mei plaats met de fietsdriedaagse, op vrijdag 27 mei een ouderenmiddag en ’s avonds een wedstrijd tegen de ex-internationals. 800 toeschouwers zien NSV met 3-4 verliezen.
  Zaterdag 28 mei wordt een jeugdzeskamp georganiseerd, ’s avonds treedt de band Stoot! op.
  Laatste activiteit vindt zondag 29 mei plaats met een senioren 6-kamp. Op naar de 95 jaar!
  Op bestuurlijk niveau valt nog te melden dat aftredend en niet herkiesbaar is Rini Bartelen, net als Anita Elst als secretaris.
  Het clubblad heeft in zijn huidige vorm zijn langste tijd gehad. Er wordt overgeschakeld naar een digitale versie.
2012
 • NSV speelt in zijn 91e levensjaar een wisselvallig seizoen in de 5e klasse met een ietwat teleurstellende 7e plaats in de eindrangschikking als gevolg.
  NSV-2 zorgt dit seizoen voor een absoluut hoogtepunt. In een zinderende finale tegen Jong Ambon weet NSV-2 het bekertoernooi winnend af te sluiten. Op het terrein van gastheer Hansweertse Boys zijn zo’n 100 NSV-supporters! NSV-2 zegeviert met 2-1.
  Aan het einde van het seizoen wordt afscheid genomen van trainer Hans Vos na een geweldige samenwerking die 7 seizoenen heeft geduurd. Ook 1e elftalleider Rini Bartelen neemt na 5 jaar ontslag. Ronald van Oeveren is de nieuwe trainer.
  Penningmeester Rene van Gastel wordt opgevolgd door Ronald Rijswijk.
  Cees van Baal neemt definitief afscheid van het bestuur waarvan hij meer dan 30 jaren deel heeft uitgemaakt.
  Er wordt een electronisch informatiebord aangebracht in overleg met het Bewonersplatform Nispen.
  Het papieren clubblad wordt vervangen door een elektronische nieuwsbrief. De website wordt verder ontwikkeld.
2013
 • Na een aarzelende competitiestart weet Ronald van Oeveren in zijn eerste seizoen als trainer van NSV promotie naar de 4e klasse te bewerkstelligen.
  Samen met elftalleider Harry Schrauwen weet Ronald zowel het 1e als het 2e naar een hoger niveau te brengen.
  Zoals gebruikelijk profileert NSV zich ook dit seizoen als “meer dan een club” in de Nispense samenleving. Er wordt niet alleen gevoetbald meer er wordt weer een aantal andere activiteiten met succes georganiseerd. Sinterklaas komt langs en de jeugd neemt deel aan de carnavalsoptocht. De rikavonden zijn een groot succes en de activiteiten rondom Nieuwjaar en de jaarlijkse fietsdriedaagse zijn volledig ingeburgerd in Nispen.
  NSV weet met succes door de inzet van talloze vrijwilligers de door de Gemeente Roosendaal opgelegde “redzaamheid” te pareren.
  De nieuwsvoorziening wordt verder gedigitaliseerd op de website met o.a. programma’s, uitslagen en wedstrijdverslagen.
2014
 • Onder leiding van Ronald van Oeveren wist NSV vorig seizoen te promoveren. Een sterk verjongd team speelt in de 4e klasse een seizoen met als doel handhaving, wat ook lukt. Maar de ontknoping was erg enerverend. Op zondag 11 mei trekt NSV met een groot aantal supporters naar BVV voor de alles beslissende wedstrijd. BVV belaagde niet alleen NSV maar op enig moment ook de scheidsrechter. In blessuretijd kwam BVV op 1-0 maar good old Carlo Rijpers zorgde voor de NSV-Houdini-act. 1-1. BVV gedegradeerd, NSV handhaaft zich.
  NSV blijft zich profileren als een vereniging voor de gehele Nispense samenleving, met behulp van vrijwilligers uit verschillende geledingen in het dorp.
  Ronald van Oeveren nam afscheid als trainer van NSV.
2015
 • NSV heeft een nieuwe trainer. Patrick Arnouts volgt Ronald van Oeveren op. Patrick weet NSV in de 4e klasse te handhaven al was daar wel de nacompetitie voor nodig.
  NSV kent een moeizame start van de competitie maar weet zich te herpakken. In de thuiswedstrijd tegen SC Gastel (2-1) wordt Martijn Gommeren gehuldigd. De nieuwe Mister NSV heeft dan al meer dan 400 wedstrijden voor NSV-1 gespeeld.
  Het aantal vrijwilligers van NSV neemt alleen maar toe. Mede daardoor ligt het sportpark er prachtig bij. NSV prijst zich gelukkig met dit steeds groeiend aantal vrijwilligers.
  De digitale verspreiding van de nieuwsbrief is een succes.
2016
 • Patrick Arnouts begint aan zijn 2e seizoen als trainer. Het 1e elftal wordt alleen maar aangevuld met eigen talent van de A-jeugd.
  De 5e competitiewedstrijd RBC-NSV (4-0) is de 417e wedstrijd van Martijn Gommeren. Martijn heeft zich nu officieel gekroond tot de nieuwe Mr. NSV. Hij volgt zijn voormalig jeugdleider Jack Kerstens op.
  NSV-1 eindigt op een 9e plaats in de 4e klasse.
  NSV bestaat 95 jaar! In dat kader worden op zaterdag 13 februari verschillende jubilarissen gehuldigd. Burgemeester Niederer spelt Ella Hellemons-van den Brand een Koninklijke onderscheiding op. Ook Willy van Dorst en Jos Verbocht worden gehuldigd. Deze twee door de KNVB.
  Rini Bartelen treedt weer toe tot het bestuur, nu als wedstrijdsecretaris
  De meer en meer doorgevoerde bezuinigingen door de overheid blijven NSV parten spelen maar worden door het bestuur met behulp van zijn talloze vrijwilligers vakkundig opgevangen.
  Op naar de honderd !
2017
 • Dit was een druk seizoen. Het onderhoud van de velden werd door de Gemeente overgedragen aan de verenigingen maar tegelijkertijd werd de kantine verbouwd. Gigantische klussen die met gigantisch veel vrijwilligers werden geklaard. Jan Gommers zit 30 jaar in het bestuur.
  Het aflopende contract met hoofdsponsor Uitvaartverzorging Margret Verbraak wordt met 4 jaren verlengd.
  Er wordt een werkgroep opgericht die het 100-jarig bestaan in 2021 gaat voorbereiden.
  De Gemeente Roosendaal laat bij alle sportverenigingen een energiescan uitvoeren. Voor NSV wordt een gunstig advies afgegeven om de verlichting te vervangen door Led-verlichting. Ook zouden er 53 zonnepanelen aangebracht worden.
  Zaterdag 25 maart wordt door wethouder Theunis de fonkelnieuwe kantine officieel in gebruik genomen. Knap werk van onze vrijwilligers!
  Terreinknecht Ed Cleiren moet na 34 jaren trouwe dienst om gezondheidsredenen stoppen. Ed wordt door NSV benoemd tot Lid van Verdienste.
  NSV-1 speelt zich in de laatste wedstrijd veilig. Trainer Patrick Arnouts en elftalleider Harry Schrauwen nemen afscheid met een 0-3 overwinning bij DIOZ.
  NSV heeft een vrijwel constant ledenaantal van ongeveer 400.