Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt gedaan door René van Gastel. Graag alle wijzigingen doorgeven via  ledenadministratie@nsv-nispen.nl

Aan- en afmelden van leden dient schriftelijk te gebeuren. Ook adreswijzigingen, wijziging automatische incasso e.d. dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan.

Op 1 juli wordt lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd en bent u (zoals in de statuten bepaald) contributie verschuldigd! Zorg dus dat wijziging/afmelding uiterlijk 15 juni schriftelijk is doorgegeven aan ledenadministratie (en niet aan leider en/of trainer!!).

Formulieren zijn hieronder te downloaden:

Inschrijf – machtigingsformulier

Afmeld- wijzigingsformulier

Contributie seizoen 2020 -2021:

4 t/m 9 jaar € 80,–

10 t/m 17 jaar € 100,–

Senioren € 150,–

Niet actieve leden € 38,–

35+ 7×7 € 75,-

Ben jij jonger dan 18 jaar en zijn je ouders niet in staat om de contributie te betalen dan verwijst het bestuur u graag naar de Stichting Paul http://stichtingpaul.nl/
Onder bepaalde omstandigheden kunt u hier een bijdrage vragen in de kosten van het lidmaatschap van NSV.