Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt gedaan door René van Gastel. Graag alle wijzigingen doorgeven via rvangastel@kpnmail.nl

Aan- en afmelden van leden dient schriftelijk te gebeuren. Ook adreswijzigingen, wijziging automatische incasso e.d. dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan.

Op 1 juli wordt lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd en bent u (zoals in de statuten bepaald) contributie verschuldigd! Zorg dus dat wijziging/afmelding uiterlijk 30 juni schriftelijk is doorgegeven aan ledenadministratie (en niet aan leider en/of trainer!!).

Formulieren zijn hieronder te downloaden (klik met je rechtermuistoets op het PDF-symbool en selecteer:

Inschrijf - machtigingsformulier

Afmeld- wijzigingsformulier

 

Contributie seizoen 2017-2018 :

  4 t/m 9 jaar                €   75,--

10 t/m 17 jaar              €   95,--

Senioren                      € 140,--

Niet actieve leden         €   36,--

35+ 7x7                       €   95,--