Hoofdbestuur

Voorzitter:Jan Gommers
Secretaris:Hans Wentink
Penningmeester:Ronald Rijsdijk
Jeugdzaken:Thomas Bakx
Wedstrijdsecretaris:Rini Bartelen
Ledenadministratie:René van Gastel
Overige leden:

Rob Clarijs, Tonny Haverkamp,  Erwin Raats, Lars Schaap, Wil van Dorst,Gijs Dekkers.